Tag Archives: Diklat

Diklat Tugas dan Tanggungjawab Bendahara penerimaan

By | February 14, 2018

No ratings yet. diklat tugas dan tanggungjawab bendahara penerimaan- Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah. Menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat beharga atau barang – barang Negara/daerah. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan. Menetausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja… Read More »